EVENT

Akiyoshidai’s Summer Contemporary Music Festival 2016Akiyoshidai’s Summer

Contemporary Music Seminars & Festivals

Information

Date18th – 23rd August, 2016 (6days)
VenueAkiyoshidai International Art Village
TeachersComposition: Joji Yuasa, Yoichi Sugiyama, Akiko Yamane, Yoshifumi Tanaka, Rika Narimoto, Takashi Tokunaga
Piano: Aki Kuroda, Akiko Fujita
Violin: Maiko Matsuoka
Viola: Yoshiko Han-nya
Cello: Kei Yamazawa
Flute: Keiko Murakami
Tuba: Shinya Hashimoto
Masterclasses

 -Joji Yuasa: Masterclass(Max 12people, First Come First Served)
 -Yoichi Sugiyama: [Composition and Conducting Class] (Max 5people, First Come First Served)
 -Contemporary piano class (Aki Kuroda & Akiko Fujita Class, Max 2people)
 -Special Brass Class (Shinya Hashimoto Class, Several people)
 -Special Flute Class (Keiko Murakami Class, Several people)
 *attendance (capacity is unlimited)

Concert

 -”Opening Gala Concert” 19th August, 2016

 -”Premiere Concert” 20st August, 2016

 -”Students’ Concert” 22nd August, 2016

for details->Click Here(Japanese)